ประกาศวันหยุดปีใหม่ 2567

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ครม. อนุมัติเพิ่มวันหยุดปีใหม่เป็น 5 วันติด 28 ธ.ค. 66-1 ม.ค. 67

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังมีรายงาน ครม. มีมติเพิ่มวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่เป็น 5 วันหยุดติดต่อกัน จากวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2567 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ข้อมูลนี้ได้ถูกค้นพบแล้ว มันเป็นข้อมูลเท็จ

เมื่อมีการแจ้งข้อมูลผ่านกรมประชาสัมพันธ์ว่า คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้เพิ่มวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่เป็น 5 วันหยุดติดต่อกัน จากวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2567 สำนักนายกรัฐมนตรียืนยันข้อมูลและชี้แจงดังนี้ : จากการสอบสวนพบว่าวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการแต่อย่างใด และวันหยุดแทนวันส่งท้ายปีเก่าปี 2566 จะเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 2 มกราคม 2567 (คณะรัฐมนตรีมีมติให้ เลื่อนการประชุมจากวันที่ 29 ธันวาคม 2566 (วันอังคาร) เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดสุดสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม และวันหยุดติดต่อกันรวม 4 วัน รวมถึงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2566) เท่านั้น

วันหยุดห้าวันจะเป็นวันปีใหม่ในปี 2568 (28 ธันวาคม 2567 ถึง 1 มกราคม 2568) และจะมีการเพิ่มวันหยุดพิเศษและในปี 2567 จะเป็นวันที่ 30 ธันวาคม (วันจันทร์)

ดังนั้นประชาชนจึงไม่ควรเชื่อข้อมูลดังกล่าว เราขอความร่วมมือทุกท่านอย่าส่งข้อมูลดังกล่าวหรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี www. prd.go.th หรือโทร 02 6182323

ข้อสรุปของคดีนี้คือจากการสอบสวนพบว่าวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์เลย และคณะรัฐมนตรีมีมติให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปีใหม่ 2566 จากวันอังคารที่มกราคมออกไป 2. วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม และวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2566) จะมียอดรวม วันหยุดติดต่อกัน 4 วัน ) เท่านั้น

ขอบคุณบทความจาก : ข่าวปลอม อย่าแชร์! ครม. อนุมัติเพิ่มวันหยุดปีใหม่เป็น 5 วันติด 28 ธ.ค. 66-1 ม.ค. 67