ทางด่วนฟรี

ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี ช่วงปีใหม่ 2567 มีเส้นไหนบ้าง

ทางหลวง กระทรวงคมนาคม สิ่งอำนวยความสะดวกช่วงปีใหม่แก่ผู้ใช้เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนาโดยรถยนต์เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ฟรี 5 นโยบายของรัฐบาลค่าใช้จ่ายและบรรเทาปัญหาดังกล่าวดังนี้
สายการบินทางสาย 7 (กรุงเทพฯ – บ้านฉาง)
ส่วนเวย์สาย 9 (บางปะอิน – บางพลี และ พระประแดง – บางขุนเทียน) สามารถวิ่งฟรี เวลา 00.01 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 24.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2567
ส่วนเวย์สาย 81* (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) ในช่วงด่านตรวจ ฯ นครปฐมตะวันตก – ด่าน ฯ กาญจนบุรีสามารถวิ่งฟรีเวลา 16.30 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึง 24.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2567
ส่วนเวย์สาย 6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) ในช่วงต่างๆ อ.ปากช่อง – ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมารับสมัครฟรี 00.01 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
*หมายเหตุ ซาวน์เวย์หมายเลข 81 บริเวณด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกไปจนถึงด่านกาญจนบุรีรวม 51 (เปิดให้บริการทดลองวิ่งเฉพาะช่วงเทศกาล) เวลา 11.00 น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึง 24.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2567
ค้นหาทางด่วนฟรีทุกอย่างยกเว้นค่าผ่านทางในเส้นทางที่แตกต่างกันออกไป
ทางด่วนบูรพาวิถีและทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึง 3 มกราคม 2567
ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางด่วนศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางด่วนอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567

สำหรับทางด่วนโทลเวย์ในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2567 เมนบอร์ดค่าผ่านทางลงร้านอาหารและการเดินทางท่องเที่ยวของปีใหม่แก่ประชาชนทั่วไป

ขอบคุณบทความจาก : ทางด่วนฟรี มอเตอร์เวย์ฟรี ช่วงปีใหม่ 2567 มีเส้นไหนบ้าง